Top latest Five ثبت شرکت Urban news

تعیین دقیق سرمایه شرکت و آورده سهام داران و شریک ها اعم از نقدی و غیر نقدی که موضوع با اهمیتی است.

جزئیات طرح مورد نظر و موارد مرتبط که مورد بسیار مهمی است.

موضوع و نام شرکت در ابتدا یکی از مهمترین تصمیمات برای شروع می باشد البته متقاضیان باید در نظر داشته باشند که موضوع شرکت بهتر است توسط اشخاص متخصص تنظیم شود.

انتخاب شرکا و سهام داران و اعضا به دلیل اهمیت شراکت و افراد، یکی از مهم ترین موضوعات است. پایبندی این افراد به قانون و اخلاقیات، ملاکی برای موفقیت شرکت است.

تفاوتی که شرکت های دانش بنیان با دیگر شرکت ها برای ثبت شان دارند، این است که بعد از ثبت شدن نام شرکت، باید نامه ای شامل تقاضا برای تایید دانش بنیان شدن شرکت به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال کنند.

گرفتن کد اقتصادی و موارد مشابه آن، دردسر های زیادی برای افراد دارد. در صورتی که شرکت های آماده، کد اقتصادی به شخص خریدار واگذار می شود.

در مرحله بعدی از فرآیند ثبت شرکت در تهران از شما خواسته می‌شود تا روزنامه مالی – سالی مورد نظر خود را جهت انتشار آگهی پس از تاسیس شرکت انتخاب نمایید.

عموما شرکت به مجموعه ی افرادی گفته می شود که به قصد انجام فعالیت تجاری و راه اندازی یک کسب و کار و به دست آمدن سود و منفعت با یکدیگر هم گام می شوند، گفته می شود.

بهره مندی از مشاوره های تخصصی و رایگان در زمینه های مختلف

شرکت‌ های مدنی نمونه ای از شرکت ها می باشند که بین چندین شخص حقیقی و یا حقوقی تشکیل می شوند. این شرکت ها در راستای اهداف خود شامل کسب سود و ... فعالیت می کنند. زمینه های کاری مختلفی هم ممکن است داشته باشند.

تعداد سهامداران شرکت‌های سهامی خاص حداقل سه نفر و تعداد سهامداران شرکت‌های مسئولیت محدود حداقل دو نفر تعیین شده است.

این مورد طی یک گزارش تمام و کمال شامل تمامی هزینه های مورد نیاز برای شما توسط سازمان ثبت شرکت ها انتقال داده می شود.

هزینه ثبت شرکتها در تهران به دو صورت می باشد هزینه های دولتی و غیر دولتی در اینجا ما به شما website هزینه های دولتی ثبت شرکت را توضیح خواهیم داد

تهیه تمامی مدارک مورد نیاز و مندرج در قانون و دریافت مجوز های لازم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *